Poleasingowe

REGAŁ CHŁODNICZY JUKA PRAGA 310/90 21043

Current price (net)

5577.00 PLN
PLN Brutto EUR

Installing from:

gross monthly

The current value of the item:
Entry fee [%]
Repurchase [%]
Length of financing period [month]
Net leasing installment:
Gross leasing installment:
Zostaw swój e-mail i telefon - skontaktujemy się
UWAGI: Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.C. i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczne warunki umowy zależą od oceny zdolności kredytowej Leasingobiorcy oraz finansowanego przedmiotu i zostaną uregulowane w umowie leasingu.

*Opłata dodatkowa za rozłożenie zwrotu kosztu składki ubezpieczeniowej z pakietu leasingodawcy na raty - 8% wartości składki

Informacja o administratorze danych osobowych (Klient/reprezentant Klienta, zwany dalej „Reprezentantem”)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Centrum Remarketingu (dalej: ECR), który przetwarza je a) w celu przygotowania oferty, oceny ryzyka leasingowego oraz zawarcia i wykonania umowy z ECR – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO, a w odniesieniu do Reprezentanta, na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość zrealizowania celu), przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy z AL. b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na AL, wynikających z obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przez okres niezbędny do ich wykonania,<br/> c) w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów AL w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług, analizy danych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń AL – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a (zgodnie z zakresem wyrażonej zgody) oraz RODO, nie dłużej niż do wycofania zgody i tak długo jak aktualny będzie interes AL; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak - w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o finansowanie oraz do dokonania oceny ryzyka leasingowego - warunkuje jej zawarcie. AL przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: - dane identyfikujące tożsamość, dane teleadresowe, stan cywilny, informacje o ustroju majątkowym małżeńskim, a w przypadku Klienta dodatkowo: informacje o majątku i posiadanych zobowiązaniach. Dane niezbędne do przygotowania oferty zostały pozyskane od Pani/Pana bezpośrednio lub od podmiotu, który przedstawił niniejszą ofertę lub od Klienta albo Reprezentanta. W przypadku procesowania wniosku o finansowanie, AL pozyskuje (w zależności od danej transakcji) dalsze dane także od podmiotów prowadzących bazy danych (biura informacji gospodarczej, BIK S.A., Związek Banków Polskich) oraz publicznie dostępnych rejestrów. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane BIK S.A., Alior Bank S.A. oraz Serwis Ubezpieczeniowy sp. z o.o., w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, na warunkach w niej określonych. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie AL m.in. podmiotom współpracującym z AL w procesie zawierania i wykonywania umów o finansowanie, dostawcom usług IT i in. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu dotychczasowe przetwarzanie – na zasadach wynikających z RODO.

An active Bidder`s account and logging on to the bidding platform are a gateway to the realm of our bidding platform. Both are at your fingertips.

 • Auction number: 1984/BZ/AU/2020
 • Bidding mode: Free hand
 • Starting price: 5 577 PLN
 • Type of sale: VAT invoice
Till the auction end:  
()
<%days%> days
<%hours%> hours
<%minutes%> min.
<%seconds%> sec.

The win is double.

Every auction won is equal to 10 zł donated for kids with cancer.

Seller:

Santander Leasing SA

Santander Leasing SA Seller`s terms and conditions

Localization:

Komorniki k/Wrocławia, Ul Lipowa 2

Show on map

Basic info

 • Brand
  JUKA
 • Model
  PRAGA 310
 • Serial number
  2017/032216
 • Production year
  2017
 • Auction number
  1984/BZ/AU/2020
 • Type
  REGAŁ CHŁODNICZY

Description

Additional information

Please note that published information about the items being sold is only illustrative and is not a determinant of their technical condition. It is recomended to get acquainted with the current technical condition of the Auction Subject. By entering into the Auction (submission of the purchase offer) you accept the current technical condition of the item (also in case if it differs from the data included in the valuation prepared by an appraiser).

Winning the auction is not equal to purchase of item, the final offer adjudication belongs to the owner of the item at the end of the auction.

For more information on the items and the auction please call:

(71) 715 60 17

or e-mail to: info@ecr.com.pl

Winning the auction is not equal to purchase of item, the final offer adjudication belongs to the owner of the item at the end of the auction.

REMEMBER!Upon receipt of this item you will need to complete and sign the following documents! Without them we will have trouble issuing the item :(.

 • Power of attorney
 • Information Requirements Card
 • Economic Relations Questionnaire - other entities
 • Economic Relations Questionnaire - sole trader
 • For more information on the items and the auction please call:

  (71) 715 60 17

  or e-mail to: info@ecr.com.pl

  Vehicle equipment

  Last 10 highest bids

  • Bidder`s login
   Bidding amount
   Bid placed on

  71 715 60 17

  Helpline

  Popular auctions

  SEAT IBIZA HATCHBACK

  SEAT IBIZA HATCHBACK
  16 600 PLN 11 hours

  Need help?

  Customer Service